Кабинетът отпусна имоти на общини и ведомства
.
.
.