Професор Пламен Киров, ръководител на катедра Конституционно-правни науки в СУ:
Не можем да гласуваме с резерви Истанбулската конвенция
Основателни са опасенията в обществото, че тя ще позволи еднополовите бракове

.
Визитка
Пламен Киров е роден през 1960 г. в Плевен. Професор по конституционно право в СУ и във Великотърновския университет. Ръководител на катедра Конституционно-правни науки в СУ. Бил е съдия в Конституционния съд.
.
.
.