Фейсбук е като стадион за агресивните деца
Виждаме синдрома на лошия самарянин – не помагат, а само снимат

Младен Владимиров е психолог. Участник е в мобилните групи на МОН за решаване на проблеми, свързани с агресията в училище.
.
.
.