Спорове държат една трета от парцелите празни
Предприемачите избягват имоти с много наследници
.
.
.
.
Бизнесът: други материали