Вдъхновение
Горският зограф
Богородица, Исус и св. Иван Рилски посрещат туристи по пътеките край Шумен, доц. Валентин Кулев рисува стенописи от 2-годишен

Мястото за иконата само намира зографа от Шуменското плато. Едно от изображенията е върху бук край пътя.
.
.
.