Говорителката на Костов им е топлата връзка

Стояна Георгиева
.
.
.