Бури и ветрове
Всеки застрахова таратайката си, но оставя къщи и апартаменти на Божията милост
.
.
.