Здравенаказване
Българинът е осигурен перфектно, но само по нормативни документи
.
.
.