Има ли крах или няма крах?
Шокът на Уолстрийт предизвика страх от отрицателна спирала
.
.
.