Къде е милостта в детското сърце...
Добрият пример трябва не просто да се вижда, а да бъде оценен като стойностен, като модел за подражание
.
.
.