До месец ни връщат надвнесения данък
Превеждат ни парите по сметката, посочена в декларацията

.
.
.