Сезираме ЕК за сръбски протекционизъм
Съседите не разрешават износ на скрап

Политика
Вносът от Сърбия покрива около 20% от необходимите количества.
.
.
.