Наематели печелят двойно на гърба на хазяите си
Сключват дългосрочни договори, след това пускат жилищата в туристически платформи

Политика
Наемите в София през изминалата година отбелязаха значителен ръст между 6 и 8%, главно в жилищата, които са ново строителство, добре ремонтирани и обзаведени.
.
.
.