30-40% от хората са готови да слязат от автомобила заради въздуха
.
.
.