Искат отново отстраняването на кмета на Септември
.
.
.