Властелините на опорните точки си имат обслужващ персонал
Наръчник на агитатора
Езикът на омразата, пропагандата, безпочвените нападки и манипулациите са най-големите им оръжия

.
.
.