Живот на грам
Циничният стандарт на съществуването и волята за живот
.
.
.