„Аслан” зад волана
Нужни са строги санкции срещу шофьорите, които от преднамерена глупост блокират цели пътни участъци
.
.
.