Камерите ще подкопаят доверието между родители и учители
Децата не бива да растат с манталитета на затворници под постоянно наблюдение
.
.
.