Една медицина пролет не прави
Нашата работа в момента е на принципа „това се търси, това предлагаме”
.
.
.