Светецът дядо Добри вече свети на небето
Не скърбете, той отиде там, където мечтаеше да бъде, убеден е внукът му

.
.
.