Храните с етикет за страната производител
Ще се изписва и мястото на произход на основната съставка в продукта

Политика
Производителите ще имат на разположение 180 дни, за да се адаптират към новата система и коректури на етикетите на опаковките преди влизането в сила на новата наредба.
.
.
.