Командирована от Лозан Панов съдийка правораздава в негова полза
Към момента на процеса Лилия Терзиева-Владимирова се е намирала в ясна зависимост от шефа на ВКС

Бойко Кичуков
Шефът на ВКС Лозан Панов често се забърква в скандали.
.
.
.