Парламентът ще избира омбудсман с явно гласуване
.
.
.