Костов говори за Белене, мълчи за приватизацията
.
.
.