Само 205 хил. влезли незаконно в Европа през 2017 г.
Нелегалните мигранти в ЕС са намалели с 60%

Мигрантите, които обсаждат европейските градове са намалели с 60 на сто.
.
.
.