Простотията е крещяща, обича да се показва
Проблемът при общуването в социалните мрежи е свързан с безконтролното навлизане на езика на омразата

Blogspot
.
.
.