Вземаме болестите, а не добродетелите на обществата, които имитираме
Може да има някои корекции за нашето минало, но историята не бива да се представя само в черно-бял план

Проф. Андрей Пантев
.
.
.