Проф. Михаил Константинов
Място на Олимп

Шампионът на Балканския полуостров се казва Мусала и такъв ще си остане во веки веков.
.
.
.