Летопис
Обесват наш бирник по доноси от чорбаджии
Наклеветили го, че бил женкар и говорел лошо за султана

Калофер в средата на XIX век.
.
Завзели му и имотите
Калоферските чорбаджии не мирясали само с гибелта на Петко. Измислили различни причини и дългове и турили ръка на имотите му. Прогонили от къщата майка му, жена му с малко дете в люлка, та съседът Божко Канаров ги приютил за доста време. Майката на Петко не се примирила с грабежа и с Христо Тиков тайно заминала за Цариград да търси правда. Манук ефенди я насочил на кои хора да се примоли за помощ. Нашенските бегликчии, тачени султански хора, и техни влиятелни турски приятели успели да издействат ферман да върнат заграбените имоти. Но много нещо вече било разграбено и похабено. След четири години Петковица се омъжила за Иван Петков. А съдбата не пожалила и някои от Петковите врагове. Поп Христо Скътната заболял и цели две години лежал на едно място. Христо Шопа, Мито Бея и Червения Радко пък наложили незаконен допълнителен данък на народа от 100 000 гроша и излъгали, че султанът така наредил. За това тримата били осъдени и няколко години разчепквали катранени въжета в Цариградския арсенал.
.
.
.