Пестим по 7,5 млн. лв. на година от евросанирането
За малки жилищни кооперации държавата отпуска 200 млн. лв.

Политика
Държавата ще отпуска финансиране за саниране на принципа на конкурентния подбор.
.
Изолацията в София поне 8 см
В София и района в зависимост от вида на външната стена, която ще се санира на жилищна сграда, дебелината на изолационния слой трябва да е минимум 8 см. Това каза експертът проф. д-р инж. Димитър Назърски и уточни, че въпросната дебелина е за най-масово използвания изолационен материал EPS полистирола. По думите му за по-голямата част от Северна България минимумът е 10-11 см. В по-топлите южни райони на страната дебелината може да варира между 7 и 8 см.

Дебелината на топлоизолацията е предмет на технически изчисления, в съответствие с наредба на МРРБ от 2004 г., които се правят от правоспособни специалисти, оторизирани от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Документът за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради определя минималните стойности на коефициента на топлопреминаване U [W/m2K] за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите  - това е базата за повишаване на минималните изисквания, за получаване на един по-топъл дом, който ще се нуждае от по-малко енергия за топлина и охлаждане. Колкото по-малка е стойността U на ограждащите елементи, толкова по-добър изолационен ефект ще бъде постигнат.

В годините, когато всеки правеше изолация на парче, масово се залагаше на дебелина на изолацията от 5 см и с материали с недостатъчна обемна плътност, което за районите с по-голяма надморска височина, София и Северна България, е крайно недостатъчно.
.
.
.
.
Бизнесът: други материали