На всеки 8 часа пада незаконен градеж
.
.
.
.
Бизнесът: други материали