При взрив легнете на пода и закрийте лице
София с план за противодействие на тероризма, дава съвети какво да правим при атентат

Политика
Метрото е една от най-рисковите зони за тероризъм, затова от Столична община инструктират гражданите как да действат при различни сценарии.
.
.
.