Куршум за словашки журналист
Водещата версия е, че Ян Куцяк е убит заради разследвания за сенчестата икономика

Водещите заглавия и челни страници в словашката преса са посветени на двойното убийство.
.
.
.