Равенство по принуда
За една и съща позиция в една и съща фирма Мария получава с 14% по-ниска заплата от Иван, защото е жена

Анна Ефремова
.
.
.