Ден година вади
Да се радваме на първомартенския обичай, докато не са посегнали и на него

.
.
.