Купуваме електронните винетки от автомати
Камери и патрулки ще следят за нарушители

Бойко Кичуков
В контрола освен Пътна полиция ще се включат и 50 коли с мобилни екипи на АПИ.
.
.
.