Позиция
Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи: 17-годишните да шофират, но с условия

Владимир Тодоров
.
.
.