Фабриката превърна и „Уикипедия” в машина за клевети
Редактори на заплата при Прокопиев блокират всеки опит за заменяне на манипулациите с истина
.
.
.