Не всеки, който учи, ще сполучи
Едното „Браво” и потупване по рамото рано или късно ще омръзне и на най-големия работохолик и любознателен служител
.
.
.