Вграждат Майстора в личната карта
Новите документи за самоличност ще бъдат със специален чип с биометрични данни и повишено ниво на защитеност

Политика
В новите лични карти ще има вграден чип, в който по желание ще се вгражда и електронен подпис.
.
.
.