Личните данни на столичани в 82 регистъра
Пазят информацията с криптографска защита

Върху заявленията за административна услуга на Столичната община са описани правилата за обработка и съхраняване на личните данни.
.
.
.