Германският химн може да стане безполов
Премахват думите „отечество” и „братски”

Кристин Розе-Меринг на фона на партитурата на химна.
.
.
.