Да се отнема титла за плагиатство, но само при обективни критерии
Недопустимо е стипендията на докторантите да е под минималната заплата

Политика
Не можем да си позволим да инвестираме в кадри и най-добрите да заминават навън.
.
.
.