Добрият учител е артист, който изиграва урока си
Патриотизмът е любов към родината, но тя трябва да е взаимна
.
.
.