Санирането на високите сгради поскъпва с 6-8 лв. на квадрат
Изолацията на фасадите им трябва да се прави само от негорими материали

Политика
Технологията на полагане на изолациите от негорими материали не се различава съществено от използването на масовия стиропор, твърдят експерти.
.
Общините ще плащат за лош контрол на обновяването
Сключените договори между общините и сдруженията на собствениците към края на миналата година са 5646, а подадените искания за финансиране към ББР са 5036. Това се казва в доклада на строителния министър Николай Нанков, относно предлаганото изменение и допълнение на постановлението на МС от 2015 г. за приемане на Национална програма за саниране.

Приемането на нови заявления е преустановено, пише още в документа. Сключените договори за целево финансиране (ДЦФ) между общините, областните управители и ББР са 2022. Общият брой на сградите, за които са започнали дейности за енергийно обновяване в различен етап на изпълнение, е 1992, от които 513 са в процес на изпълнение, 1011 са завършени и въведени в експлоатация.

Общините ще плащат за отстраняване на дефекти при саниране, ако не са предвидени в договорите на строителите, предвижда още проектът на регионалното министерство. Въвеждането на застраховка за качеството на строителните работи се предлага като още една форма за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите. Българската банка за развитие ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените договори с общините.

Определянето на разходите за обновяване да е според разгънатата застроена площ на сградата, за да е по-прецизно, се предлага още в доклада на строителния министър.
.
.
.