Рекордни вложения в логистични площи в Европа
.
.
.