Исландия остава най-горещият пазар в света

icelandmag.is
.
.
.