Адвокат Марин Марковски:
Нападнатият има право да се защити
Конституцията гарантира неприкосновеността на жилището

.
.
.