Чикагото подканяше полицията да го хване

Венцислав Ангелов – Чикагото често влизаше в контакти с медиите, докато беше издирван.
.
.
.